Er du usikker på vannkvaliteten i din bolig?

Vanning Installasjon AS tilbyr nå gratis befaring av boliger og bedrifter med privat vannforsyning i Nesodden og Frogn kommune.

Bestill gratis befaring

Informasjon om vannkvaliteten i Nesodden og Frogn

Godt drikkevann er en forutsetning for god helse. Nesodden og Frogn opplever til tider store problemer med dårlig vannkvalitet og forurenset grunnvann. Området har også blant landets høyeste forekomster av jern, mangan og kalk i sine grunnvannsbrønner. Dette fører til missfarging av klesvask og belegninger på dekketøy, fliser og sanitærutstyr. Risikoen er ekstra stor for husholdninger som ikke er tilkoblet offentlig vann og avløp

Ved privat vannforsyning er det ditt ansvar!

Ved privat vannforsyning er det huseiers eget ansvar å sørge for at vannet ikke er helseskadelig å drikke. Forringet vannkvalitet kan skyldes at vannkilden er forurenset eller at det produseres helsebetenkelige mikrober i vannet under transport til selve springen.