Vi utfører service og reparasjoner på eksisterende anlegg.

Ved behov kan det inngås avtale om løpende drift og vedlikehold. Normalt er dette avtaler med en fast årlig sum. Ved løpende avtaler er også frostgaranti inkludert i avtalen. En slik avtale består blant annet av:

Vår

Kontroll, service og oppstart av vanningsanlegget. Alle elementer i vanningsanlegget funksjonstestes og lekkasjesjekkes, backupbatteri i styresentralen byttes denne kontrolleres og programmeres.

Midtsommer

Kontroll og service av vanningsanlegget.
Alle elementer i vanningsanlegget funksjonstestes og lekkasjesjekkes, styresentralen kontrolleres og programmering kontrolleres og
evt. justeres.

Høst

Vanningsanlegget tømmes og alle slanger/spredere blåses med trykkluft. Dette gjøres for at vanningsanlegget best mulig skal kunne tåle vinterens påkjenninger. Ved en løpende vedlikeholdsavtale vil utstyr som blir ødelagt pga. mangelfull vinterklargjøring byttes kostnadsfritt.

Kostnadsbesparende

I de este tilfeller vil et automatisk vanningsanlegg med en drift og vedlikeholdsavtale betale seg selv allerede etter ett til to år.