BelRobotics

Perfekt for idrettslag og fotballklubber.

Fotball

Bigmow sammen med fetteren Ballpicker – perfekt kombinasjon.

Golf

Mer tid til andre arbeidsoppgaver med Bigmow på laget.

Parker/Offentlig

Perfekt vedlikehold for deg med svært store gressarealer.

Privathager

Den automatiske gressklipperen fra BelRobotics – BIGMOW – klipper gresset på idrettsarenaer helt av seg selv. Den bedrer plenens kvalitet, og gjør at man sparer mye på vedlikeholdsutgiftene.

   • 50 % reduksjon av kostnadene til gressklipp.
   • Etterlater gressbanen i ypperlig stand, til reduserte kostnader
   • Enkelt vedlikehold
   • Miljøvennlig
   • Bedre spilleopplevelse for spillerne
   • Absolutt sikkerhet

Bigmow-Fotball

Parkmow og Bigmow er klippere for relativt store gressområder fra 6000m² til 20000m². Da har du nok kapasitet til å bruke denne i parker, firma- områder, store private gressplener og andre større gressområder. Klipperne er utstyrt med sonar/støtdemper som de øvrige modellene, slik at de klipper utmerket rundt hindringer de måtte møte på sin ferd. Klipperne har en gangtid med fulle batterier på opp mot 90 minutter før de returnerer til ladestasjonen sin før prosedyren fortsetter igjen.

For driving ranchen på golfbaner finnes også den forbløffende
modellen Ballpicker® – en helautomatisk golfballoppsamler!
Sammen med sin fetter, den automatiske gressklipperen Bigmow®
som allerede er godt kjent i markedet vil Ballpicker® revolusjonere
administrasjonen av en golfbane ved å eliminere tidkrevende,
kostbart og noen ganger farlig arbeid.