Dryppvanning

Hva er dryppvanning?

Vannet tilføres og fordeles gjennom spesielle slanger, der det er montert dyser med jevne mellomrom , som sørger for en nøyaktig fordeling av vannet. Dryppvanning gir mulighet for :

– kontrollert «diett» av vann og næringsstoffer
– redusert avrenning til omgivelser
– mindre vannsøl, slipper vanning på områder/ting som ikke skal ha vann
– påvirkes ikke av vann og sol
– grøntanlegget kan brukes uavhengig om vanningen pågår
– arbeidsbesparende
– brukes til frukt , bær, grønnsaker, blomster og staudebed, plen og andre grøntarealer.

dryppvanning

Lavere vannforbruk

Gode vekstvilkår

Trykkregulering

Sparer kommunale systemer

Dryppvanning gir 50-70% lavere vannforbruk i forhold til effekten på plantene eller planteveksten, sammenlignet med spredere.
Dette er vist i mange forsøk men kan også bekreftes med følgende utredning:

– ved dryppvanning vannes bare rotsonene og dette utgjør fra 25-50% av tilplantet areal i et bed i en norsk hage. Legger en slangene så tett at man i prinsippet vanner hele arealet (50cm eller tettere), regner en ikke med denne effekten.

Planter får best vekst når det er riktig fordeling av vann, næring og luft i rotsonen.
Dryppvanning fortrenger ikke luft fra jorda på samme måte som spredere, dermed gir mindre og riktigere vanning bedre plantevekst.

Moderne dryppsystemer er dessuten trykkregulerte.
Dette innebærer at de gir like mye vann i anlegg der det er stor høydeforskjell i feltet. Spredere er derimot ikke trykkregulerte og kan derfor gi opptil 25% mer vann på et punkt i feltet som ligger 10m lavere.

Et dryppvanningsanlegg tapper kommunale vannsystemer mindre for trykk fordi anlegget er «tettere» med mindre dyser og trykkregulering både i dyser og på starten av anlegget. Et dryppvanningsanlegg kan kobles til enkle batteridrevne ventiler, eller kobles til fuktighetsfølere som åpner og lukker automatiske ventiler. En kan da enkelt vanne i de tidene av døgnet som det er minst forbruk på hovednettet, f.eks. tidlig på morgenen.

Hvordan montere

Vi har satt sammen ferdige dryppvanningspakker i nettbutikken vår.
Dette er komplette pakker som du kan montere selv, henholdsvis enkel, liten og stor. Disse kan utvides med automatikk om ønskelig selvsagt.
Nedenfor gir vi deg noen nyttige tips vedrørende montering av dryppvanning-systemer.

dryppvanning-nyttige-tips

Noen nyttige tips som er verdt å vite

Pakkene kommer som nevnt med det du trenger av koblinger etc, for å få igang ditt anlegg.
Dryppslangene som vi leverer har en diameter på 16mm og en dryppdyse per 50cm. Slangen vanner med1,6l per time/dyse.
Dette er en dryppslange som har vært i markedet i veldig mange år. Den har rotbarriere og er konstruert slik at den ikke trekker inn luft når du stenger vanntilførsel. På denne måten unngår du at dysene går tette og slangen har dermed en meget lang levetid.


Det finnes et utall med forskjellige koblingsmateriell du kan benytte for å tilpasse ditt anlegg. Skjøter, overganger, kraner etc, nedenfor viser vi deg bare noen av dem. Disse er laget i solid plastmateriale og har også lang levetid.


Når du skal skjøte en slange er det viktig at du får presset skjøten helt inn i slangen. Om ikke så kan de fly i fra hverandre når du setter på trykk på anlegget. Det kan lønne seg å kutte slangen midt mellom to dryppdyser for å nok rom til å presse inn skjøten.


Beveg slangen opp/ned – frem/tilbake for å presse skjøten helt inn til midten.


Normalt legges dryppslangene med en avstand på ca 50cm, evt juster i henhold til planterekkene som du har på området.

Slangene festes med festepinner – ca 1 meter mellom hver når slangene ligger oppå bakken. Her må du se an på terrenget, noen ganger kan det trengs flere fester, andre ganger færre. Om dryppslangen skal overdekkes med jord/bark etc trenger man følgelig mindre fester enn om den ligger oppå bakken.