Fotballbaner

Vanningsanlegg på fotballbaner

Fotballbaner trenger også vann. Gressmatten skal til enhver tid være i god stand for sine brukere.
Til slike vanningsanlegg skal det gjerne tilføres mer vann over større avstander. Ved installasjon av vanningsanlegg på slike steder er vanntilførsel stort sett dimensjonert for dette.
Større vannmengde krever større spredere og vi har spredere på slike arenaer som gjerne har kastelengde fra 25-30 meter i radius. Da får man dekket store områder på relativt kort tid.
Dette er nødvendig da banen ofte blir brukt i mange av døgnets lyse tider og vanningen må utføres på tider da banen er ubrukt.
Vanningsanlegg på arenaer som dette kan også være styrt av avanserte sentraler. Dette forenkler den driftsansvarliges arbeid med å ha kontroll på vanningen. Vanningstider og lengder justeres enkelt via mobil/PC om ønskelig. Sammen med vår helautomatiske robotgressklipper, Bigmow, kan du få en knallfin gressmatte som er vedlikeholdt av automatikk.

Automatisk vanning

Fotballbaner, automatikk

Lite vedlikehold

Fotballbaner, mindre vedlikehold

Regnsensor og fuktmåler

Regnsensor og fuktmåler

Blåtann og wifi

Wifi og Bluetooth

Automatisk styring med sentral og en eller flere ventiler vil gi deg en perfekt kontroll på ditt vanningsanlegg.
Riktig mengde med vann til riktig tid (som regel om natten), gir ditt område gode vekstvilkår.
Kombinert med en vedlikeholdsavtale hvor all styring og automatikk blir sjekket av våre installatører så trenger du ikke bekymre deg i det hele tatt.

Styresentralene krever svært lite vedlikehold. De batteridrevne krever at du skifter batteri – gjerne en gang per år. De som er tilkoblet strøm krever at du justerer tid om f.eks strømmen har vært borte i lang tid.
Vedlikehold og sjekk av automatikk og styresentraler utfører vi alltid om du har en vedlikeholdsavtale med oss.

De mer avanserte sentralene har mulighet for å koble til både regnsensor og fuktmåler (i grunnen).
Disse vil da føle på forholdene og justere vanning og vannmengde i henhold til om det regner eller er fuktig/tørt i bakken.

Den senere tid har vi montert en rekke Wifi sentraler som kobler seg på ditt nettverk i huset. Du kan dermed ha full kontroll på vanningsanlegget ditt selv når du ikke er hjemme.
Blåtann tilkobling har også nå kommet på markedet, men her må du da være i nærheten av sentralen for å koble deg på.