Kirkegårder

Vanningsanlegg på kirkegårder

Nyetablerte kirkegårder har vært et område hvor vi også har installert vanningsanlegg de senere årene.
Disse anleggene er da prosjektert med automatisk vanning og vi har da vært med fra anleggsstart slik at tilførsler og alt blir lagt i hovedgrøfter etc.
Kirkegården vil da kunne tilføre området med riktig mengde vann. Det opprettholdes da en bra grobunn for beplantning både i gravfeltet, men også i områdene rundt gravfeltet. Til disse anleggene vil det være behov for større dimensjonert anlegg, med store spredere som kaster langt og dermed dekker større arealer.
I og med at anlegget blir prosjektert med vanning, vil det da også være tilførsel av vann i en større dimensjon enn vanlige hageområder.
Anlegget kan styres med hjelp av automatikk selvsagt, som bidrar til en vanning på tider av døgnet hvor det er hensiktsmessig å vanne.

Automatisk vanning

Automatisk vanning

Lite vedlikehold

Lite vedlikehold

Regnsensor og fuktmåler

Regnsensor og fuktmåler

Blåtann og wifi

Wifi og Bluetooth

Automatisk styring med sentral og en eller flere ventiler vil gi deg en perfekt kontroll på ditt vanningsanlegg.
Riktig mengde med vann til riktig tid (som regel om natten), gir ditt område gode vekstvilkår.
Kombinert med en vedlikeholdsavtale hvor all styring og automatikk blir sjekket av våre installatører så trenger du ikke bekymre deg i det hele tatt.

Styresentralene krever svært lite vedlikehold. De batteridrevne krever at du skifter batteri – gjerne en gang per år. De som er tilkoblet strøm krever at du justerer tid om f.eks strømmen har vært borte i lang tid.
Vedlikehold og sjekk av automatikk og styresentraler utfører vi alltid om du har en vedlikeholdsavtale med oss.

De mer avanserte sentralene har mulighet for å koble til både regnsensor og fuktmåler (i grunnen).
Disse vil da føle på forholdene og justere vanning og vannmengde i henhold til om det regner eller er fuktig/tørt i bakken.

Den senere tid har vi montert en rekke Wifi sentraler som kobler seg på ditt nettverk i huset. Du kan dermed ha full kontroll på vanningsanlegget ditt selv når du ikke er hjemme.
Blåtann tilkobling har også nå kommet på markedet, men her må du da være i nærheten av sentralen for å koble deg på.