Offentlige steder

Vanningsanlegg på offentlig sted

Vi installerer også mange vanningsanlegg på offentlig sted. Det være seg parker, uteområder, bygg etc. Et komplett vanningsanlegg sparer driftsavdelingen for mange timer med manuell håndtering av vanningen.
Da kan personale bruke tiden på andre driftsområder istedenfor å gå rundt med vannslange eller å flytte spredere. Vi setter sammen anlegget med de kriteriene det skulle være avhengig av hva som skal vannes og hvor mye.
Driftsavtale/vedlikeholdsavtale tilbys også her og vi er allerede involvert innenfor mange offentlige etater som bruker oss til service på anlegget.

stavanger-konserthus
Automatisk vanning

Offentlig sted, automatikk

Lite vedlikehold

Offentlig sted, bedre drift

Regnsensor og fuktmåler

Regnsensor og fuktmåler

Blåtann og wifi

Wifi og Bluetooth

Automatisk styring med sentral og en eller flere ventiler vil gi deg en perfekt kontroll på ditt vanningsanlegg.
Riktig mengde med vann til riktig tid (som regel om natten), gir ditt område gode vekstvilkår.
Kombinert med en vedlikeholdsavtale hvor all styring og automatikk blir sjekket av våre installatører så trenger du ikke bekymre deg i det hele tatt.

Styresentralene krever svært lite vedlikehold. De batteridrevne krever at du skifter batteri – gjerne en gang per år. De som er tilkoblet strøm krever at du justerer tid om f.eks strømmen har vært borte i lang tid.
Vedlikehold og sjekk av automatikk og styresentraler utfører vi alltid om du har en vedlikeholdsavtale med oss.

De mer avanserte sentralene har mulighet for å koble til både regnsensor og fuktmåler (i grunnen).
Disse vil da føle på forholdene og justere vanning og vannmengde i henhold til om det regner eller er fuktig/tørt i bakken.

Den senere tid har vi montert en rekke Wifi sentraler som kobler seg på ditt nettverk i huset. Du kan dermed ha full kontroll på vanningsanlegget ditt selv når du ikke er hjemme.
Blåtann tilkobling har også nå kommet på markedet, men her må du da være i nærheten av sentralen for å koble deg på.