PopUp vanning

Hva er PopUp vanning?

Popup vanning er spredere som er montert innkapslet i «sprederhus» slik at de kan graves ned i bakken. Pop-up spredere har samme positive og negative effekt som vanlige spredere, men har i tillegg følgende fordeler og ulemper:

– monteres skjult i anlegget og er mindre utsatt for hærverk
– mindre arbeid da anlegget er fastmontert
– mer utsatt for ødeleggelse ved frost (unngås ved riktig vedlikehold)
– brukes til vanning av plenområder, staudebed, rabatter, ridebaner.

PopUp vanningkan kombineres med både dryppslanger og andre vanningskilder. Sammen med en automatisk styring skal du kunne ha fullstendig kontroll på ditt vanningsanlegg.
Det er viktig å utføre vedlikehold på ditt anlegg, særlig viktig er det å tømme anlegget på høsten slik at det ikke oppstår frostskader.

popup-vanning

Skjult montering

Regelmessig vanning

9m kastelengde

Trenger vedlikehold

PopUp sprederne graves ned i bakken og er usynlige når de ikke er i drift. Tilførselslanger graves selvsagt også ned og utstyret er laget for å tåle veldig mange år i bakken uten å ta skade.
Sprederne hever seg når det settes på vanntrykk og dette foregår stort sett om natten da det er mest hensiktsmessig å vanne området ditt.

Et vanningsanlegg med PopUp spredere gir deg regelmessig vanning av plenen/området ditt. Normalt monteres automatisk styring på et slikt anlegg, slik at du ikke trenger å involvere deg.
Regelmessig vanning på natten har vist seg å være svært gunstig for plenen. Den vil da ha de beste vekstvilkår for god og jevn vekst.

De vanligste sprederne som vi benytter har en ca kastelengde på 9 meter med normalt vanntrykk. Sprederne kan justeres med dyser slik at overflødig søling ikke trenger å forekomme. Kasteområdet høyre/venstre justeres direkte på sprederen i henhold til området som skal vannes.

PopUp vanning trenger vedlikehold for å opprettholde drift uten problemer. Erfaringen viser at spredere kan bli ødelagt av gressklippere etc som opererer samtidig som vanning utføres. Da må disse byttes for å opprettholde normal drift. Tømming før vinteren er også påkrevet for å hindre frostskader. Les mer utdypende forklaring under.

service-vedlikeholdsavtale

Service og vedlikeholdsavtale

Vi utfører service og reparasjoner på eksisterende anlegg. Ved behov kan det inngås avtale om løpende drift og vedlikehold. Normalt er dette avtaler med en fast årlig sum. Ved løpende avtaler er også frostgaranti inkludert i avtalen. En slik avtale består blant annet av:

Vår:
Kontroll, service og oppstart av vanningsanlegget. Alle elementer i vanningsanlegget funksjonstestes og lekkasjesjekkes, backupbatteri i styresentralen byttes denne kontrolleres og programmeres.

Høst:
Vanningsanlegget tømmes og alle slanger/spredere blåses med trykkluft. Dette gjøres for at vanningsanlegget best mulig skal kunne tåle vinterens påkjenninger. Ved en løpende vedlikeholdsavtale vil utstyr som blir ødelagt pga. mangelfull vinterklargjøring byttes kostnadsfritt.

Hvordan montere

Vi har satt sammen ferdige PopUp pakker i nettbutikken vår.
Dette er komplette pakker som du kan montere selv, henholdsvis 3 og 5 spredere. Disse kan utvides med automatikk om ønskelig selvsagt.
Vi har laget en beskrivelse av hvordan du monterer disse som du kan lese under. Du kan også laste ned forklaringen som PDF ved å klikke på heftet til høyre.

brukerveiledning-popup

Her viser vi deg hvordan du monterer PopUp spredere

Youtube-video finner du nederst i beskrivelsen.
Pakken du mottar inneholder det du trenger for å montere ditt nye PopUp anlegg.


Hver spreder har montert på en «svingkobling», det vil si at den da blir enklere å tilpasse i hullet du graver i plenen slik at du har mer mulighet for tilpasning.

Sprederen graves ned til litt under bakkenivå som vist på skissen under.

Fyll singel rundt sprederen, dette forhindrer at den rører på seg ved frost om vinteren.

Om sprederen graves ned i eksisterende plen, skjærer du ut en runding i plenen slik at sprederen får plass.

Dette er da alt som blir synlig i plenen din.

En viktig ting når du monterer slangen i medfølgende kobling er at du får presset den helt inn til dit den skal
være. Illustrasjonen nedenfor viser deg hvor langt slangen skal inn i koblingen….erfaringsmessig tror man at den
er OK før den er helt i posisjon.