Ridehaller

Vanningsanlegg i ridehaller og på ridebaner

I dag så har flere og flere ridehaller og baner hatt et økt behov for kontrollert vanning. Dette har tidligere vært utført på manuell basis, men man ser jo at det binder opp både arbeidskraft og ressurser.
Dekket i ridehallene som blir brukt dag krever også mer vann enn tidligere, for at ikke dette skal tørke. Tørt dekke i ridehaller fører til mye støv i luften og dette kan man kontrollere med vanning slik at man ikke opplever dette.
Vi monterer både spredere langs vant for å dekke vanning i hallen. Et støvbindingsanlegg som vanner fra skinner i taket har vi også montert en rekke anlegg med. Disse sprederne dusjer fint vannstøv ned på banen og man får en jevn vanning over hele banen.
Vanningen kan utføres med automatikk, slik at vanningen er ferdig når hallen skal være i bruk. Fordelen er jo også selvsagt at personell ikke trenger å være involvert i prosessen når alt styres gjennom vanningssentralen.
Med vedlikeholdsavtale fra oss har vi også årlig sjekk på at alt fungerer som det skal, samt at anlegget tømmes om høsten slik at ikke det ødelegges av frost. (Om hallen ikke er isolert)

Automatisk vanning

Ridehaller automatikk

Lite vedlikehold

Ridehaller, mindre vedlikehold

Regnsensor og fuktmåler

Regnsensor og fuktmåler

Blåtann og wifi

Wifi og Bluetooth

Automatisk styring med sentral og en eller flere ventiler vil gi deg en perfekt kontroll på ditt vanningsanlegg.
Riktig mengde med vann til riktig tid (som regel om natten), gir ditt område gode vekstvilkår.
Kombinert med en vedlikeholdsavtale hvor all styring og automatikk blir sjekket av våre installatører så trenger du ikke bekymre deg i det hele tatt.

Styresentralene krever svært lite vedlikehold. De batteridrevne krever at du skifter batteri – gjerne en gang per år. De som er tilkoblet strøm krever at du justerer tid om f.eks strømmen har vært borte i lang tid.
Vedlikehold og sjekk av automatikk og styresentraler utfører vi alltid om du har en vedlikeholdsavtale med oss.

De mer avanserte sentralene har mulighet for å koble til både regnsensor og fuktmåler (i grunnen).
Disse vil da føle på forholdene og justere vanning og vannmengde i henhold til om det regner eller er fuktig/tørt i bakken.

Den senere tid har vi montert en rekke Wifi sentraler som kobler seg på ditt nettverk i huset. Du kan dermed ha full kontroll på vanningsanlegget ditt selv når du ikke er hjemme.
Blåtann tilkobling har også nå kommet på markedet, men her må du da være i nærheten av sentralen for å koble deg på.