Veianlegg

Vanningsanlegg på veianlegg

Flere entreprenører har benyttet oss i de senere årene til etablering av vanning på forskjellige veianlegg. Ved bygging av nye anlegg i dag så er det ofte planlagt grøntarealer i forbindelse med dette.
Når vi kommer inn i slike prosjekter får vi som regel mulighet til å etablere gode føringsveier i grøfter/kummer før ferdigstillelse. Dette betyr at vi kan sy sammen anlegget mer dynamisk i og med at vi er med på planleggingen. Dryppvanning er som oftest den mest benyttede vannkilden til slike anlegg, men vi har også anlegg som har gressplener involvert hvor det er hensiktsmessig med PopUp spredere.
Sentralstyring blir også montert slik at driftspersonale har en enkel justeringsmulighet til anlegget.
Vedlikeholdsavtale tilbys selvsagt også på disse anleggene om kunde/entreprenør ønsker dette fra oss.

Automatisk vanning

Veianlegg, automatikk

Lite vedlikehold

Veianlegg, mindre vedlikehold

Regnsensor og fuktmåler

Regnsensor og fuktmåler

Blåtann og wifi

Wifi og Bluetooth

Automatisk styring med sentral og en eller flere ventiler vil gi deg en perfekt kontroll på ditt vanningsanlegg.
Riktig mengde med vann til riktig tid (som regel om natten), gir ditt område gode vekstvilkår.
Kombinert med en vedlikeholdsavtale hvor all styring og automatikk blir sjekket av våre installatører så trenger du ikke bekymre deg i det hele tatt.

Styresentralene krever svært lite vedlikehold. De batteridrevne krever at du skifter batteri – gjerne en gang per år. De som er tilkoblet strøm krever at du justerer tid om f.eks strømmen har vært borte i lang tid.
Vedlikehold og sjekk av automatikk og styresentraler utfører vi alltid om du har en vedlikeholdsavtale med oss.

De mer avanserte sentralene har mulighet for å koble til både regnsensor og fuktmåler (i grunnen).
Disse vil da føle på forholdene og justere vanning og vannmengde i henhold til om det regner eller er fuktig/tørt i bakken.

Den senere tid har vi montert en rekke Wifi sentraler som kobler seg på ditt nettverk i huset. Du kan dermed ha full kontroll på vanningsanlegget ditt selv når du ikke er hjemme.
Blåtann tilkobling har også nå kommet på markedet, men her må du da være i nærheten av sentralen for å koble deg på.