Vannrenseanlegg

Etter flere års erfaring ser vi at mange private husstander opplever dårlig vannkvalitet. Derfor har vi spesialisert oss på å installere forskjellige typer vannrenseanlegg hos private.
Resultatet er svært forbedret vannkvalitet med mindre kjemiske forbindelser som kan ødelegge fastmontert utstyr over tid.
Misfarging av klær og avleiringer på forskjellig utstyr forbedres raskt om man har et fungerende renseanlegg. Derfor tilbyr vi også service og drift av anleggene da vi ser at manglende sådan gjør at anlegget raskt forringes.

vannrenseanlegg-produkt

Forskjellige typer anlegg

Jernfilter og avherdingsfilter kan fint kombineres om dette er nødvendig for å oppnå en god kjemisk rensing. Ytterligere filter som UV-filter og humusfilter er også noe vi monterer hos våre kunder. Hva som bør monteres finner vi ut av når en vannprøve er foretatt og de nødvendige mengder er tallfestet.
Vi har mange kunder med forskjellige kombinasjoner for at vi skal kunne oppnå den beste kvaliteten.

Vannprøve

En vannprøve er alltid viktig og etter vår mening, svært nødvendig, for å kunne bestemme det beste renseanlegget for din drikkevannskilde.
Vi samarbeider med flere laboratorier som utfører vannprøver for oss. En kjemisk analyse tar for seg jern/mangan/kalk etc, mens en bakteriologisk vannprøve tar for seg også de viktige helseskadelige bakteriene som kan forekomme i drikkevannskilder.
Vi anbefaler alltid en full vannprøve når du først vurderer å investere i en ren drikkevannskilde.

Partikkelfilter

Et eller flere partikkelfilter er som regel en god investering for å opprettholde en lang driftstid på ditt renseanlegg.
Om man fjerner de største partiklene og urenhetene før det kjøres inn i anlegget så sparer man rensemassen betraktelig. Vi distribuerer selvsagt både filter og kjemikalier til anleggene vi drifter også.

Plassering av anlegget

Plasseringen av renseanlegget planlegges sammen med deg. Normalt settes dette i teknisk rom og i forbindelse med trykktank eller andre tekniske installasjoner.

Deler og koblinger

Vi har stort delelager i Frogn, slik at vi sjelden har utfordringer med å tilpasse renseanleggene til eksisterende installasjoner. Etterhvert som vi har blitt kjent med de forskjellige anleggene så vet vi som oftest hva vi trenger akkurat hjemme hos deg.

Vedlikeholdsavtale

Vi ser at manglende service og ettersyn på allerede eksisterende renseanlegg forringer vannkvaliteten betraktelig. Derfor tilbyr vi service og vedlikeholdsavtale til våre kunder, slik at du kan la oss ta oss av oppfølgingen av ditt renseanlegg.