Partikkelfilter

Partikkelfilter er et effektivt polypropylen filter for fjerning av partikler som sand, rust, leire, jordsmonn og andre sedimenter som ofte forekommer i borehull.
Ved å la vannet passere gjennom et tilstrekkelig fint partikkelfilter vil man rimelig enkelt kunne redusere partikulære materialer i drikkevannet.
Dette er viktig å montere når du monterer et vannrenseanlegg hos deg. Da unngår du å ta med deg unødige partikler inn i anlegget som forringer filtermasse og renseprosess. Filtermassen i renseanlegget blir relativt raskt ødelagt/ubrukelig om unødige sedimenter tilføres kontinuerlig.
Et grovfilter forhindrer dette betraktelig og er en rimelig løsning som vi anbefaler ved montering av nye anlegg. Ettermontering på allerede installerte vannrenseanlegg er også en anbefaling fra oss og noe vi kan utføre om ønskelig.

Grovfilter

Forskjellige typer partikkelfilter

Det finnes mange forskjellige typer av partikkelfilter. Avhengig av hvor mye sedimenter som finnes i ditt drikkevann, vurderes hvilket type filter som er nødvendig for din drikkevannskilde. Trådfilteret finnes i forskjellige tettheter og lengder. Hva som blir benyttet avhenger av hvilket vannrenseanlegg som er montert hos deg og kvaliteten på borevannet.
Når vi monterer vannrenseanlegg utstyrer vi stort sett alltid anlegget med filterpatron(er) som skiftes ut etter en tid. Dårlige systemer for dette kan gi en omvendt effekt, ved at forurensningene over tid lagrer kulturer i selve filteret som dermed forurenser i stedet for å rense.

partikkelfilter-2
partikkelfilter-4
partikkelfilter-5