Plassering av vannrenseanlegg

Plassering av vannrenseanlegg utføres som regel i teknisk rom i nærhet til vanninntak og trykktank. For at vi skal kunne montere må det være tilgjengelig strøm og avløp i rommet hvor anlegget skal plasseres. Som en tommelfingerregel sier vi at takhøyden bør være minimum 160 cm.
Om det skal kombineres flere typer filter så er jo tilgjengelig plass en forutsetning. Dette befarer vi og avtaler sammen med deg før montering selvsagt.
Etter montering går vi gjennom anlegget sammen med deg slik at du er klar over de forskjellige funksjonene til anlegget. Om du f.eks har anlegg både for hardt vann og jern og mangan-filter så er det viktig at disse genererer på forskjellige tider. Det er derfor viktig å jevnlig sjekke at klokke/timer går korrekt på disse anleggene. Ved strømstans etc vil jo klokke stanse og krever da en justering fra deg. Klokke og funksjon vil alltid bli kontrollert ved en service fra an av våre teknikere.

vannrenseanlegg-produkt

Plassering av forskjellig type filter krever mer plass.

vannrenseanlegg (1)

Her ser du montering av et partikkelfilter og et UV filter.

vannrenseanlegg (4)

Anlegg i pumpehus etc krever selvsagt frostfrie omgivelser.

plassering-av-vannrenseanlegg