Typer av vannrenseanlegg

For å kunne avgjøre hvilket vannrenseanlegg du trenger til drikkevannet ditt, er det først viktig at vi får tatt en vannprøve. Da vil vi få definert hvilke forekomster som finnes i din drikkevannskilde og i hvilken mengde. Ut fra denne analysen kan vi avgjøre hva du trenger av vannrensing for å oppnå best mulig vannkvalitet.
I noen tilfeller holder det med en spesiell type filter, i andre tilfeller må vi kombinere forskjellige typer for å oppnå beste kvalitet. Vi har montert mange anlegg som er kombinert med mange filter i riktig rekkefølge, slik at kvaliteten på vannet blir bra. Det er da selvsagt nødvendig med en ny vannprøve etter montering. Etter denne prøven kan vi bedømme hvilken effekt anlegget har på rensingen.

Vannrenseanlegg

Jern og manganfilter

Våre jern og manganfilter benyttes for boliger, gårdsbruk og mindre industrianlegg hvor vannet har for høyt innhold av jern, mangan og/eller hydrogensulfid.
Filteret er en gjennomprøvd konstruksjon som vi har benyttet i mange år. Filtermassen er et naturlig mineral som skylles med et sterkt oksygenholdig kjemikalie (kaliumpermanganat). Filteret har lang driftstid, god rensekapasitet og kan benyttes for vann med sammensatte jern-/mangan og/eller svovelforurensninger.
Filtermasser i tank må påregnes å byttes ca hvert 5-7 år, avhengig av forbruk. Månedlige kostnader vil være i form av kaliumpermanganat som må etterfylles. En service og vedlikeholdsavtale med oss vil være en fornuftig løsning. Da påser vi at anlegget fungerer optimalt til enhver tid.

Avherdingsfilter

Avherding av forbruksvann er enkelt og rimelig og benyttes om du har hardt vann. Filterutstyret er gjennomprøvet og svært driftssikkert. Det er ikke uvanlig at utstyret fungerer like godt, selv etter 25 – 30 års drift. Dog krever det at filteret får ettersyn og service regelmessig.
Vannet blir fullstendig avherdet og kan enkelte ganger virke ”Bløtere enn regnvann”. Hvis man har slitt med hardt vann, vil et slikt filter gi en opplevelse av komfort man sent glemmer. Det er slutt på den tiden hvor såpen knapt skummet og huden virket tørr som sandpapir etter en dusj.
Kalkavleiringer i vaskemaskiner, i dusjer, i varmtvannsberederen og på sanitærutstyret er historie. Et slikt filter reduserer vedlikeholdsutgiftene, letter det daglige rengjøringsarbeidet og gir deg et penere og mer lettstelt hjem.
Månedlige kostnader vil være i form av salttabletter som må etterfylles. En service og vedlikeholdsavtale med oss vil være en fornuftig løsning. Da påser vi at anlegget fungerer optimalt til enhver tid.

Avherdingsfilter

UV Filter

UV-system benyttes for å kunne sikre en bakteriologisk barriere og anbefales hvis man har en bakteriologisk usikker vannkilde for å kunne sikre trygt og sikkert drikkevann.
Lyset produseres i spesielle lamper av svært rent kvarts. Lampene er fylt med kvikksølvdamp.
UV bølgene skader de lange DNA kjedene som alle levende celler har. DNA er helt avgjørende for å leve og for å reprodusere seg. Skades DNA vil denne cellen i mikroorganismen bli inaktivert og dø ut.
UV-lys med bølgelengde 254 nm er alene ikke nok. Lyset må ha tilstrekkelig intensitet. Et vel dimensjonert UV apparat eliminerer 99,9 % av de mest vanlige mikroorganismene i vann.

Hva er de viktigste argumentene for å benytte UV-C lys til desinfeksjon av vann?

  • Økologisk riktig løsning fordi ingen kjemikalier benyttes.
  • Ingen fare for overdosering og ingen endring av vannets sammensetning.
  • Det dannes ingen giftige biprodukter. Dette er uunngåelig ved bruk av klorprodukter.
  • Funksjonerer etter få sekunder.
  • Økonomisk i bruk, krever lite plass og vedlikehold.. Lampen skiftes etter 8.000 timers driftstid.
  • Enkel oppbygging.
UV filter

Humusfilter

Humusfilter for boliger, gårdsbruk og mindre næringsbygg hvor vannet har høyt innhold av humus (høyt fargetall). Overflatevann som inneholder humus får lite tiltalende farge. I industrien kan humus i vannet forstyrre mange prosesser. Humusholdig vann er lite egnet for desinfeksjon med klor eller UV lys. I filteret passerer vannet en makroporøs ionebyttermasse, hvor humussyren byttes ut mot klorid.
Prosessen går i sekvenser med regenerering, utladning og ny regenerering. Filteret er utstyrt med filterautomatikk som skyller filteret til faste tider eller etter fastlagt mengde. Etter noen tid må det etterfylles med salttabletter i kjemikaliebeholderen. En gang pr mnd tilsettes noe kaustisk soda i beholderen slik at filteret regenereres med en blanding av natriumklorid og natronlut.

Humus filter