Jern og mangan

Jern er et vanlig metall i jordsmonnet. Vann i form av nedbør siver gjennom jordsmonnet og oppløser metallet, slik at det forekommer i vannkilder.
Jern blir ikke sett på som farlig for helsen. Faktisk kan forbruket av vann utgjøre en betydelig andel av det anbefalte daglige kosttilskuddet, fordi metallet er vesentlig for oksygentransporten i blodet ettersom denne er en del av hemoglobinet.
Selv om det ikke er ansett som helsefarlig, kan jern i vannkilden din gi en estetisk forurensning som kan føre til misfarging av klær og utstyr, gi en rødlig farge til vannet eller i ekstreme tilfeller gi vannet en metallisk smak og vond lukt.
Sammen med kalkholdig, «hardt vann» er jernholdig vann en av de vanligste forekomstene vi finner i private borebrønner.

jern-og-mangan

Bruksmessige ulemper

Høye jernkonsentrasjoner kan gi estetiske ulemper av betydning og gjøre vannet dårlig til kon­sum, til klesvask og dessuten føre til misfarging av sanitærutstyr. Utfelt jern i vannet vil kunne redusere desinfeksjons­effektiviteten. Ved UV­-anlegg kan partiklene skjerme for UV-strålene, og mikroorganismer vil dermed kunne passere gjennom anlegget. Foreligger jernet i redusert form, vil det gi vekstmuligheter for jern­bak­terier. Vekst av slike bakterier kan føre til at det dannes store mengder rustslam i ledninger og bassenger.

Hvordan utbedre

Om verdiene av jern/mangan er for høyt i din drikkevannskilde så vil de estetiske ulempene medføre at du gjerne ønsker å fjerne mengden av jernpartikler.
Da unngår du misfargingen på klær og utstyr, samt at i mange tilfeller vil drikkevannet ditt få en klarere farge. Smaken vil også bli bedre, da høye konsentrasjoner i drikkevann vil gi deg en «metallisk» smak som ikke er å foretrekke.
Et jern og mangan-filter vil fjerne det meste av både jern og mangan forekomstene i drikkevannet ditt og er at av de mest vanlige filter vi monterer i private husstander.

Mangan i drikkevann

Jern og mangan er forholdsvis like kjemisk sett. Mangan kommer også som regel fra mineraler i berggrunnen, men det er færre manganholdige mineraler enn det er jernholdige mineraler. Derfor ser vi ofte høyere jernverdier enn manganverdier.
Mangan er lettere oppløselig enn jern og er derfor vanskeligere å oksidere og dermed fysisk filtrere bort. Mangan er heller ikke ansett som helsefarlig så ulempene er i hovedsak av estetisk art.