Vannprøve

Vannprøve er viktig

Mange syns de har helt godt og greit drikkevann i springen, men fakta viser seg at veldig få har tatt en vannprøve for å kartlegge kvaliteten på vannet man bruker hver dag. Vannprøver oppfordres av både kommuner og laboratorier at man tar jevnlig, da drikkevannet ditt kan forandre kvalitet av forskjellige årsaker. Årstid og vær kan forandre kvaliteten på vannet og om du ikke har noen form for vannrensing vil jevnlig vannprøve være en god løsning for å være klar over kvaliteten. Om du allerede har rensing av vannet ditt, vil ikke nødvendigheten av hyppige vannprøver være like nødvendig.
Les mer om vannkvalitet

Vannprøve

Egenanalyse

Om du har mistanke om dårlig vannkvalitet så kommer dette gjerne fram ved egenerfaring hjemme hos deg. Farge og lukt er jo de første tingene man kan legge merke til.

  • Om vannet er brunt kan det tyde på for mye jern i vannet ditt. For mye jern kommer også til uttrykk på f.eks brune flekker på klesvask, samt i sisterner/håndvasker/dusj.
  • For mye humus kan gi missfarging på vannet fra svakt gult til helt brunt. Humus kan også gi deg litt smak av «jord». I utgangspunktet ikke farlig å drikke, men er jo dog ikke noe fristende.
  • For mye kalk kan gi deg avleiringer på baderomsutstyr og glass etc
  • Om vannet lukter vondt kan dette også tyde på at du har uønskede kjemiske partikler i vannet.

Etter at du har foretatt en egen analyse så bør du sende en fersk vannprøve til et laboratorium for en ordentlig analyse.

Visuell analyse

Kjemisk analyse

I en kjemisk analyse av ditt drikkevann påvises mengde av forskjellige kjemiske partikler. I en slik analyse vil du få greie på hva du har for mye/lite av, og de forskjellige mengdene av hvert stoff.

De mest vanlige kjemiske forbindelsene som du visuelt kan merke hjemme hos deg er kalk og jern/mangan. For høyt kalkinnhold gir deg ofte hvitt belegg på glass, avleiringer på kraner etc, samt at det kan skade elektriske varmelementer da det ved oppvarming kan felles ut kjelstein (kalsiumkarbonat).
Jern/mangan kan gi deg brune flekker på tøyet ditt ved vask, samt avfarging på sisterner, dusjbatterier etc.

En kjemisk analyse tar gjerne for seg 11 – 13 forskjellige kjemiske forbindelser. Da vil du få et godt bilde av den kjemiske vannkvaliteten hos deg.

Kjemisk analyse

Bakteriologisk analyse

Kvalitetskravene til drikkevann er spesifisert i forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften) fra 2017.
En bakteriologisk vannanalyse dekker følgende parametere: koliforme bakterier, E.Coli og kimtall.

  • Kimtall er et mål for alle påviselige bakterier og mikroorganismer i vannprøven.
  • Koliforme bakterier er tarmbakterier fra mennesker eller varmblodige dyr. Noen koli-bakterier vil kunne formere seg og overleve relativt lenge ute i naturen og i jordsmonnet.
  • E. coli-bakterier er også tarmbakterier fra mennesker eller varmblodige dyr. Disse kan ikke formere seg ute i naturen og overlever der kun kort tid. Påvisning av E. coli i en vannprøve, tas som et sikkert tegn på at vannet nylig er forurenset av kloakk.

Innholdet av koliforme bakterier blir bestemt ved å dyrke vannprøven på et næringsmedium ved 37 oC. I vann vil bakteriene sakte dø ut, men de klarer å formere seg i analysemediet hvis de får riktig næring og gunstig veksttemperatur.

Bakteriologisk analyse