Vedlikeholdsavtale

Vi tilbyr vedlikeholdsavtale og serviceavtale på både vanningsanlegg og vannrenseanlegg. Vi tilbyr alltid dette på nye anlegg vi monterer. Har du et allerede eksisterende anlegg tilbys avtale på dette også, ta da kontakt med oss.
Manglende service og ettersyn på vannrenseanlegg/vanningsanlegg forringer funksjonaliteten betraktelig. Årlig oppfølging og sjekk er en god investering for å ha et optimalt, fungerende anlegg.

service-vedlikeholdsavtale

Service på vanningsanlegg

Standard vedlikeholdsavtale består i oppmøte vår/høst:

Vår: (innenfor tidsrommet 20. April til 20. Mai)

Kontroll, service og oppstart av vanningsanlegget. Alle elementer i vanningsanlegget funksjonstestes og lekkasjetestet, backupbatteri i vanningscomputere byttes og vanningscomputeren kontrolleres og programmeres.
Skader som følge av mangelfull vinterklargjøring (gjelder kun hvis Vanning AS har vinterklargjort anlegget) repareres omgående og belastes ikke kunden. Andre mindre feil og mangler vil også bli reparert omgående. Ved større skader (over 1.500,- eks. mva) gis prisoverslag og dette avklares med kunden før reparasjon finner sted.
Vanning AS har ingen ansvar eller garantier for evt driftstans/feil av anlegget som forårsaker tørke og evt døde planter i sesongen, men dere er prioritert først til utbedring av denne feilen innen 48 timer fra bestilling.

Høst: (innenfor tidsrommet 20. september til 20 oktober)

Vanningsanlegget tømmes og alle slanger blåses med trykkluft. Dette for at vanningsanlegget best mulig skal kunne tåle vinterens påkjenninger. Ved en løpende vedlikeholdsavtale vil utstyr som blir ødelagt pga. mangelfull vinterklargjøring byttes kostnadsfritt. (Frostgaranti)

Vanning AS kontakter kunden uken i forveien for å avtale tidspunkt for stenging/oppstart.

Service på vannrenseanlegg

Punkter under må man sjekke min 1 til 2 ganger i året for at anlegget skal fungere tilfredsstillende, og dette er noe vi kan tilby i en service -og vedlikeholdsavtale.

  • Sjekke filterpatronen i forfilter, om det er montert inn et. På filtertype FE (Jern/mangan filter) og DN filter (nøytraliseringsfilter hever pH- verdien på vannet) skal det alltid være 50 mikron finhet på filterpatronen. Om der kun er et XL filter (avherdingsfilter) og XH- filter (humusfilter) bruker vi 10 mikro finhet. Filterpatronen bør byttes av deg oftere enn 1-2 ganger per år, normalt hver mnd eller annenhver mnd.
  • Sjekke ejektor, om denne er tett vil ikke ventilen suge inn kjemikalier.
  • Sjekke alle slange forbindelser som har med opptak av kjemikalier, suger disse luft vil opptaket av kjemikalier stoppe opp.
  • Sjekke klokken og strømtilførselen, ved flere enn 1 stk filter se at disse skyller på forskjellige dager.
  • Sjekke de forskjellige funksjonene på styreventilen, at filter suger til seg kjemikalier og fyller på igjen.
  • Sjekke avløp slange.
  • Sjekke at det er nok kjemikalier og vann i beholderne.
  • Bytte av UV lampe – disse skal byttes en gang hvert år.